Taxatie en bouwkundige keuring

Deskundige taxatie van een woning.

Waarom een taxatie? Een taxatierapport informeert de opdrachtgever over de waarde van de getaxeerde onroerende zaak. Het doel van de taxatie kan verschillen.

Zo dient men een taxatie uit te laten voeren wanneer men van plan is een hypotheek af te sluiten, uw woning te verbouwen of te verzekeren. Aan de hand van de daarin vermelde executiewaarde berekent de geldverstrekker, samen met enkele andere gegevens, de maximale hoogte van uw hypotheek.

Aan ieder taxatierapport en elke waardebepaling wordt veel zorg besteed, zodat u en/of de eventuele geldverstrekker, een perfect inzicht krijgt in de huidige waarde van het getaxeerde object. Het belangrijkste voor u in een taxatierapport is waarschijnlijk de onderhandse verkoopwaarde vrij van bewoning en gebruik, oftewel, wat is uw huis waard wanneer u het zou verkopen.

Bij een taxatie wordt met name gekeken naar het type, de grootte, de ligging en de indeling van de woning, het perceel, uitzicht, eventuele overlast, voorzieningen in de nabije omgeving etc. Ook de bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud van de woning en de installaties, alsmede het niveau van afwerking, esthetische en architectonische kwaliteit en tot slot of er sprake is van beperkte zakelijke rechten die gelden voor het huis en/of de grond.

Bouwkundige keuring door een onafhankelijke keurmeester

Onroerend Goed Service werkt samen met een aantal onafhankelijke keuringsbureaus. Deze bedrijven hebben gekwalificeerde bouwkundigen in dienst waardoor u er zeker van kunt zijn dat zij u op een professionele maar vooral ook op een eerlijke wijze van dienst zullen zijn. U kunt Onroerend Goed Service opdracht geven voor het uitvoeren van een bouwkundige keuring door een onafhankelijke keurmeester.